Informații produs

Sistem de măsurare a rezistenței de contact a terminalelor cu cablurile electrice

Sistemul de măsurare a rezistenței de contact dintre terminale pentru cabluri electrice şi cabluri electrice (Cable Wire Terminal Connector Contact Resistance Meter), TermResMeter, realizează în mod manual și semiautomat măsurători privind rezistența de contact a diverselor tipuri de terminale pentru cabluri electrice şi cabluri electrice de tip monofilar, multifilar, platbandă, bară sau de orice alt tip. Acest sistem permite realizarea de măsuratori ale rezistenței de contact în toate punctele de contact dintre terminal şi cablul electric.

Structura flexibilă și configurabilă a sistemului de contacte și prindere a ansamblului terminal – cablu supus testării permite utilizarea aceluiași echipament pentru diferite tipuri şi dimensiuni ale terminalelor sau secțiuni ale cablurilor măsurate de lungimi fixe sau variabile, dar cunoscute.

Sistemul oferă posibilitatea obținerii mai multor informații despre valoarea rezistenței de contact dintre terminal şi cablurile testate precum și a variației în timp a valorii rezistenței de contact în raport cu temperatura datorită opțiunii de măsurare directă a temperaturii cablurilor testate. În plus, sistemul permite întocmirea de buletine de încercari și baze de date experimentale.

Sistemul permite operare manuală cât și operare semi-automată asistată de calculator folosind produsul software LowResConTest specific acestei aplicații și structuri de sistem.

În vederea realizării acestor determinări, sistemul include următoarele componente:

1. Sursă de curent – model Keithley 6220 / 6221, pentru curenți de test de maxim 100mA sau AMETEK/Sorensen, pentru curenți de test mai mari de 100mA, putându-se ajunge până la 3000A.

2. Nanovoltmetru – model Keithley 2182A, pentru măsurarea tensiunii dintre punctele de test, canal 1, și, optional, a temperaturii cablurilor testate, canal 2.

3. Sistem de prindere și contact cu ansamblul terminal – cablu electric supus testării – model OFRIM Engineering, LowResConBench, configurabil conform formei și dimensiunii terminalului şi/sau cablului supus testării.

Apasati aici pentru a descarca brosura

Galerie Video
Galerie Imagini