Informații produs

Sistem de măsurare a rezistenței cablurilor electrice

Sistemul de măsurare a rezistenței cablurilor electrice (Cable Resistance Meter), CabResMeter-1M, realizează în mod manual și semiautomat măsurători privind rezistența cablurilor electrice de tip monofilar, multifilar, platbandă, bară sau de orice alt tip. Acest sistem realizează măsurarea rezistenței cablurilor electrice cu o lungime de 1m, dar poate fi folosit și pentru măsurarea rezistenței sau a rezistivității unor cabluri de alte lungimi date, fixe sau variabile.

Structura flexibilă și configurabilă a sistemului de contacte și prindere a cablului supus testării permite utilizarea aceluiași echipament pentru diferite tipuri și secțiuni ale cablurilor măsurate, precum și de lungimi fixe, de ex. 1 m, sau variabile, dar cunoscute.

Sistemul oferă posibilitatea obținerii mai multor informații despre valoarea rezistenței sau rezistivității cablurilor testate precum și a variației în timp a valorii rezistenței în raport cu temperatura datorită opțiunii de măsurare directă a temperaturii cablurilor testate. În plus, sistemul permite întocmirea de rapoarte și/sau buletine de încercari și/sau realizarea unei baze de date experimentale.

Realizarea acestui sistem de măsurare a rezistenței cablurilor electrice are la bază reglementările prevăzute în standardul internațional IEC 60468.

Sistemul permite operare manuală cât și operare semi-automată asistată de calculator folosind produsul software LowResTest specific acestei aplicații și structuri de sistem.

În vederea realizării acestor determinări, sistemul include următoarele componente:
1. Sursă de curent – model Keithley 6220 / 6221, pentru curenți de test de maxim 100mA sau AMETEK/Sorensen, pentru curenți de test mai mari de 100mA, putându-se ajunge până la 3000A.

2. Nanovoltmetru – model Keithley 2182A, pentru măsurarea tensiunii dintre punctele de test, canal 1, și a temperaturii cablurilor testate, canal 2.

3. Sistem de prindere și contact cu cablul supus testării – model OFRIM Engineering, LowResBench-1M, configurabil conform formei și dimensiunii cablului supus testării

Galerie Video
Galerie Imagini