Informații produs

Sistem automat pentru caracterizări I-V, C-V, Puls și măsurarea temperaturii

Sistemul automat de caracterizare I-V, C-V, Puls și măsurarea temperaturii, HiPowerDev, este proiectat pentru testarea și caracterizarea automată a diverselor dispozitive semiconductoare de putere. Sistemul oferă suplimentar şi posibilităţi de măsurare a temperaturii probei precum și capabilități de măsurare a rezistenței prin metoda celor 4 fire pentru toate terminalele dispozitivului testat, DUT. Ultimele 2 facilități ale sistemului necesită utilizarea unui dispozitiv special de testare, model OE_HighAmp/Temp.
Principalele domenii de aplicabilitate pentru sistemul HiPowerDev sunt:

  1. Caracterizare și de testare dispozitive semiconductoare de mare putere
  2. Caracterizare structuri de tip GaN, SiC, lDMOS, și altele
  3. Studii de fezabilitate cu privire la dispozitivele de putere
  4. Control de calitate la recepţie și de calificare pentru dispozitive

Sistemul are o structură flexibilă şi include diferite tipuri de instrumente produse de firma Keithley Instruments, SUA, precum 4200-SCS, 2600 Series, 3700 Series și dispozitive de testare originale, modelele OE_HighAmp și OE_HighAmp/Temp, produse de firma InterNET SRL, membră a grupului OFRIM Group

Caracterizarea și testarea dispozitivelor semiconductoare de mare putere cere pentru proiectarea dispozitivului, echipamente cu care se pot efectua testele complete şi complexe specifice unui dispozitiv de putere. Sistemele de caracterizare de mare putere, HiPowerDev, sunt disponibile în două configuraţii: sisteme complete, personalizate pe baza specificațiilor tehnice ale clientului și sisteme din blocuri funcţionale, care sunt, în principal, produse Keithley Instruments, plus diferite tipuri de module de testare, care trebuie să fie configurate şi integrate de către utilizator sau de către noi și completate cu software-ul făcut de către client sau de către noi.

Noi oferim sistemul HiPowerDev ca un sistem deschis, deoarece versiunile la cheie, care pot fi produse și livrate mai repede, sunt destul de costisitoare și limitate în ceea ce priveste testele pe care le pot efectua.

Apasati aici pentru a descarca brosura

Galerie Video
Galerie Imagini